Logo
 
 
Menu
Strona główna
Status prawny
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawujące funkcje
Majątek spółki
Ogłoszenia o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych
Informacje niedostępne w BIP

   
Ogłoszenia o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych

29.04.2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO  

Spółka PLK SA w dniu 29 kwietnia 2014r. podpisała umowę na realizację Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik z firmą EKOVERT  Łukasz Szkudlarek  ul. Średzka 39/1,  Wrocław.  Informacje o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia: 154158 i 154918- 2014. Termin reazlizacji zamówienia to 13 miesięcy do dnia podpisania umowy.  

14.04.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETRAGU NA OPRACOWANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w perzetragu nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik - do pobrania. 

INFORMACJA - POBIERZ

18.03.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA USŁUGI  

W dniu 18.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówien Publicznych, pod numerem  90310 - 2014, przetarg nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik. Poniżej zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POBIERZ - nieaktywne od 29.04.2014r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ-- nieaktywne od 29.04.2014r

11.05.2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO  

Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Spółka PLK SA podpisała umowę na realizację zadania w dniu 11.05.2012r z PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Świętokrzyski Kielce. Informacje o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 158828. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 9 sierpnia 2012 roku.  

26.04.2012r.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ   NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ SN-15 KV,  ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI GRABOWIEC I PIOTRKOWICE GM. CHMIELNIK - POBIERZ - pobieranie nie aktywne od 11.05.2012r

26.03.2012r.

UWAGA - ZMIANA TERMINÓW PRZETARGOWYCH  

Na podstawie art. 38 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych, w   związku ze zmianą   Załącznika nr 2 do SIWZ – etap I oraz Załącznika nr 2 do SIWZ – etap 2 ,   niniejszym przedłuża się terminy w  przetargu nieograniczonym   na przebudowę   napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV,  zlokalizowanej na terenie miejscowości Grabowiec i Piotrkowice gm. Chmielnik , w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć   w terminie do dnia 23.04.2012  roku, godz.12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2012r. o  godz.12:15.

Termin wniesienia wadium: 23.04.2012 r. do godz.12.00.

W związku z powyższym  zmianie ulegają  równolegle terminy określone w Rozdziale IX SIWZ,  w punkcie 4. tj. :

Termin składania ewentualnych zmian do   Przedmiaru  robót   :  6.04.2012r.

Termin opublikowania przez Zamawiającego  zmodyfikowanego  Przedmiaru robót: 13.04.2012r

26.03.2012r

INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKÓW  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  NA PRZEBUDOWĘ   NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ SN-15 KV,  ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI GRABOWIEC I PIOTRKOWICE GM. CHMIELNIK .

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą części graficznej   dokumentacji projektowej  poniżej zamieszczono nowe ujednolicone, obowiązujące  załączniki  nr 2 do SIWZ dla etapu I i II .

ZAŁĄCZNIKI Nr 2 do SIWZ - etap I - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 2 do SIWZ - etap II - POBIERZ- pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

Pozostałe załączniki  pozostaja bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.      

19.03.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA ROBOTY BUDOWLANE  

W dniu 19.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówien Publicznych (Numer ogłoszenia:62923-2012)  Przetarg nieograniczony na przebudowę  napowietrznej linii elektroenergetycznej  SN-15kV, w m. Grabowiec i m.Piotrkowice gm. Chmielnik. Poniżej zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 1 do SIWZ - etap I - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 2 do SIWZ - etap I - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 3 do SIWZ - etap I - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r  

ZAŁĄCZNIKI Nr 1 do SIWZ - etap II - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 2 do SIWZ - etap II - POBIERZ- pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r

ZAŁĄCZNIKI Nr 3 do SIWZ - etap II - POBIERZ - pobieranie nieaktywne od 11.05.2012r


Utworzony: 04.09.2008. przez Sylwia Wierzbińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016. przez Anna Komorowska-Olejniczak