Logo
 
 
Menu
Strona główna
Status prawny
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawujące funkcje
Majątek spółki
Ogłoszenia o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych
Informacje niedostępne w BIP

   
Organy i osoby sprawujące funkcje

Zgromadzenie Akcjonariuszy :

Gmina Kielce / 100 % akcji w kapitale zakładowym /

Rada Nadzorcza :

Wojciech Zwierzchowski - Przewodniczący

Teresa Seruga - Wiceprzewodniczący

Szymon Gierek - Sekretarz

Zarząd :

Ryszard Muciek - Prezes Zarządu

Uchwałą nr 11/2009 z dn. 7.08.2009r. Rady Nadzorczej Spółki, Pan Ryszard Muciek został zawieszony w funkcji Prezesa Zarządu z powodu choroby a V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Teresa Seruga została oddelegowana do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu na okres od 07.08.2009r. do 07.11.2009r.

Uchwałą nr 14/2009 z dn. 2.10.2009r. Rada Nadzorcza Spółki, przyjęła rezygnację  Pani Teresy Serugi z czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu i powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Marianowi Parafiniukowi.

Uchwałą nr 18/2009 z dn. 8.12.2009r. Rady Nadzorczej Spółki, Pan Marian Parafiniuk został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu, a pan  Ryszard Muciek został przywrócony  w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Kielce SA.  


Utworzony: 04.09.2008. przez Sylwia Wierzbińska
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2010. przez Anna Komorowska-Olejniczak