Logo
 
 
Menu
Strona główna
Status prawny
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawujące funkcje
Majątek spółki
Ogłoszenia o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych
Informacje niedostępne w BIP

   
Przedmiot działalności

Wg Statutu  Spółki z dnia 18.03.2008r. ( powołanie Spółki),   zakres działalności Spółki obejmował wg oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:

08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie.  

09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,  

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,  

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,  

42 Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,  

43 Roboty budowlane specjalistyczne,  

49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy  

50 Transport wodny,  

51 Transport lotniczy,  

52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,  

55 Zakwaterowanie.  

Wg znowelizowanego  Statutu  Spółki z dnia 16.02.2010r. zakres działalności Spółki obejmuje:  

[PKD 70.10.Z] Działalność firm centralnych (head offices)  i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,  

[PKD  74.90.Z] Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana,  

[PKD 70.22.Z] Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  

[PKD 82.99.Z] Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

[PKD 43.12.Z] Przygotowanie terenu pod budowę,  

[PKD 09.90.Z] Działalność usługowa wspomagająca  pozostałe górnictwo i wydobywanie,  

[PKD 96.09.Z] Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,  

[PKD 68.10.Z] Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

[PKD 68.20.Z] Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

[PKD 68.31.Z] Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.  

[PKD 66.19.Z] Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

[PKD 84.13. Z] Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania.


Utworzony: 04.09.2008. przez Sylwia Wierzbińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016. przez Anna Komorowska-Olejniczak