Logo
 
 
Menu
Strona główna
Status prawny
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Organy i osoby sprawujące funkcje
Majątek spółki
Ogłoszenia o przetargach według Prawa Zamówień Publicznych
Informacje niedostępne w BIP

   
Status prawny

Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach pod numerem 0000304050.

Data rejestracji 29.04.2008r.

Kapitał zakładowy : 4.000.000,00 /cztery  miliony / złotych i dzieli się na 400.000 / czterysta tysięcy/ akcji imiennych o wartości nominalnej 10 /dziesięć/ zł każda.

Kapitał został podwyższony z kwoty 2.000.000,00 do 4.000.000.,00 ( data rejestracji 5.09.2011r).    

Właścicielem wszystkich akcji jest Gmina Kielce.

Spółka może używać nazwy skróconej : P.L. Kielce SA.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.


Utworzony: 04.09.2008. przez Sylwia Wierzbińska
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011. przez Anna Komorowska-Olejniczak